Картоптан тіскебасар

Құрамы:

Картоп— 1,5 кг
Ветчина — 100 г
Лапша майдасы— 70–100 г
Жумыртка — 3 шт.
Сары май — 50 г
Кара бурыш,туз
Унтакталган нан аунатуга

Дайындалуы:

1. Картопты суга писирип алып еземиз агаш касыкпен.2. Ветчинаны кубиктеймиз.           3. Езилген картопка жумыртка сарысын косып,дамдеуиштер мен ветчинаны косып араластырамыз.4.Жумыртка агын жартысын аппак пена болганша араластырамыз, пюреге косамыз.                    5. Лапшаны пакетке салып ургылаймыз.      6. Картобмызды столга ун сеуип колымызбен колбаса пишинди етип жазамыз,4-5 см узындыкта кесемиз. 7.Аркайссын жумырткадан калган акуызга аунатамыз,сосын кепкен нан унтагына аунатамыз. Сосын езилген лапшага аунатамыз. 8. Барлыгын кызган майга куырып аламыз.Дайын. Ас Болсын!

Яндекс.Метрика